Mik a feladataink?

Céljai elérése érdekében az egyesület az alábbi konkrét tevékenységeket végzi, illetve az alábbi konkrét feladatokat látja el:

 • népszerűsíti az egyesület tevékenységét, eredményeit,
 • biztosítja az egyesület működéséhez szükséges technikai, műszaki, anyagi és a lövészsport végzéséhez előírt törvényes feltételeket,
 • a szabadidő hasznos eltöltése érdekében lövészversenyeket, technikai bemutatókat szervez,
 • segíti sportolóinak felkészülését a hazai és nemzetközi versenyekre,
 • sport és egyéb célú létesítményeket hozhat létre és tarthat fenn,
 • kiemelkedő eredményt elérő tagjait erkölcsi és anyagi elismerésben részesítheti,
 • hazai sportkapcsolatok létesítése és fenntartása,
 • közművelődési célú rendezvények, programok szervezésének segítése vagy szervezése, lebonyolítása, közművelődés pénzügyi támogatása,
 • a helyi újság működésének segítése,
 • a helyi rádió működésének segítése, működtetése,
 • a célok elérése érdekében kiadványok készítése, kiadása és forgalmazása, kiállítások rendezése,
 • a Helytörténeti Gyűjtemény gondozása, karbantartása, bővítése tárgyi és írásos emlékekkel,
 • a népi hagyományok, ünnepekhez kapcsolódó szokások bemutatása,
 • a községtörténet ismerete, a szülőföld szeretetének elmélyítése az ifjúságban kisgyermekkortól,
 • egy információs bázis kialakítása: benne községtörténettel kapcsolatos kiadványok, fényképek, hanganyagok, elektronikus anyagok gyűjtése.
 • a község történetét, értékeit feldolgozó munkák létrejöttének, kiadásának segítése pályázati úton,
 • a közművelődés eszközeinek korszerűsítésének segítése;
 • a kulturális munka tartalmi részének támogatása (programszervezés, klubok tevékenységének segítése),
 • támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit,
 • a hajdani hagyományos háztáji gazdálkodás újra élesztése,
 • a település lakosságának élelmiszer szükségletét helyben termelt zöldségekből, gyümölcsökből és háztáji gazdaságokban nevelt állatokból biztosítani,
 • a még meglevő gazdálkodási kultúra megismertetése, továbbadása,
 • a hagyományos paraszti gazdálkodás turisztikai hasznosítása (lovagoltatás, bemutató parasztporta, élmény mezőgazdasági munka szervezése),
 • őshonos magyar háziállatok elterjesztése,
 • turisztikai igények ösztönzése és segítése, programszervezés
 • szakmai rendezvények szervezése, azok elősegítése,
 • együttműködik az oktatási, művelődési és gazdasági szervezetekkel,
 • összefogja és segíti az egyesület tagjainak tevékenységét,
 • tagok szabadidejének hasznos eltöltéséhez megfelelő körülmények biztosítása,
 • sport, hagyományápoló táborok szervezése
 • A Vereb és környékén lovaglást folytató, illetve lósportot kedvelő polgárok, egyesületi szervezetbe tömörítését:

A közös érdekképviselettel, az igények összehangolásával és a sport helyi szinten való optimális koordinálásával bővíti a lovagolni szeretők lehetőségeit.

 • Gyermeklovagoltatás, hobbilovagoltatás népszerűsítését:

Gyermek lovas táborok szervezése. Iskolákkal történő együttműködés során akár tanóra keretén belül, egyre szélesebb körben megismertetni a gyerekeket az állattal, annak biológiájával, táplálkozásával, ápolásával.

Betekintést ad a lovaglás biztosította élménybe

 • Lovas turisztika, lovas terápiás foglalkozások meghonosítását:

állomást létesít a lovas túraútvonalak részére. Kielégíti a Vereben átmenő tranzit, illetve Verebet idegenforgalmi szempontból célállomásként tekintő turisták lovaglási igényeit.

Szellemi, illetve testi fogyatékos gyermekek részére lovasterapeuta közreműködésével megszervezi a lóval való kapcsolatkialakítást és az állapotuk javulását célzó terápiás foglalkozásokat szervez.

 • Lovas hagyományok ápolása érdekében:

Időszakos lovasbemutatók szervez (Lovas íjász bemutatók, ősmagyar lovas hagyományok felelevenítése, huszárbemutatók stb.) melyek korhű betekintést adnak a különböző történelmi időszakokba, felkeltve az érdeklődést történelmünk, múltunk iránt.

 • A Hucul lófajta tenyésztés, tenyésztésének figyelemmel kísérését:

A Hucul tenyésztésével foglalkozó lótartók összefogásával szakmai találkozók szervezésével.

 • más szervekkel és szervezetekkel szemben képviseli a tagok érdekeit.

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében - megállapodás alapján – szoros kapcsolatot tart mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettekkel, amelyek elősegítik azok megvalósítását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.

Elérhetőség

Verebért Egyesület Vajda János út 5.
Vereb
2477
egyesulet@verebert-egyesulet.hu